Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Văn Thơ
Ngày của các Bà Mẹ

Mẹ ơi
Trầm Hương Thơ

 

Mẹ là duy nhất trên đời
Mẹ mang con lúc vào đời thành thai
Mẹ ban máu thịt hình hài
Mẹ truyền sự sống miệt mài cho con

Mẹ cho con được căng tròn
Mẹ sinh đau đớn ngày con chào đời
Mẹ là mẫu tử tuyệt vời
Mẹ cho sữa ngọt nuôi đời con thơ


Mẹ luôn chăm sóc từng giờ
Mẹ ru lời Mẹ ầu ơ... ấm nồng
Mẹ ủ con lúc trời đông
Mẹ quạt con lúc hạ nồng liền tay

Mẹ nhìn con lớn từng ngày
Mẹ dạy từng tiếng lời hay cuộc đời
Mẹ mong con Mẹ nên người
Mẹ hy sinh cả cuộc đời cho con


Mẹ ơi! Tình Mẹ trăng tròn
Mẹ cho tất cả tình son của người
Me cho con viết đôi lời
Mẹ ơi! Con tạ ơn Người mãi thôi.

Mẹ ơi! Nay đã xa rồi
Mẹ ơi! Tình Mẹ muôn đời trong con
Mẹ ơi! Sao trả cho tròn?
Mẹ ơi! Ôm mãi tình son giữa đời
Mẹ ơi! Đất nước tả tơi
Mẹ ơi! Con Mẹ nghẹn lời khóc than
Mẹ ơi! Cá chết tràn lan
Mẹ ơi! Khắp nước giặc tràn quê hương

Mẹ ơi! Đau đớn vô thường
Mẹ ơi! Một lũ vô lương cướp quyền
Mẹ ơi! Sao nỡ ngồi yên
Mẹ ơi! Đau xót triền miên rã rời


Mẹ ơi! Xin giúp đổi đời
Mẹ ơi! Con Mẹ chẳng vơi nỗn sầu
Mẹ ơi! Đất nước về đâu?
Mẹ ơi! Sao đuổi giặc tàu được đây???

Mẹ ơi! Con quyết lòng đầy
Xuống đường chống lũ mặt dầy bất lương
Đời con dù có nát xương
Hy sinh bảo vệ Quê Hương Mẹ à.
Xin tri ân Mẹ và tặng tất cả các chị em đã làm Mẹ một bông hồng.
Trầm Hương Thơ
08-05-2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Trầm Hương Thơ chuyển

 

Đăng ngày Thứ Bảy, May 7, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang