Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Trang Thi-Văn
Chủ đề: Thơ trào lộng
Tác giả: Ẩn Danh

BÀI THƠ HỒI NHỎ

 

Hồi nhỏ tưởng học lịch sử để biết về tổ tiên nối dòng
Lớn lên mới biết là láu cá nhồi sọ.

Hồi nhỏ tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước
Lớn lên mới biết thành tài chỉ được phục vụ nước khác.

Hồi nhỏ tưởng công an bắt cướp
Lớn lên mới biết công an ăn cướp.

Hồi nhỏ tưởng cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc
Lớn lên mới biết đó là cờ Phúc Kiến Trung Cộng.

Hồi nhỏ tưởng Mỹ-Ngụy là ác
Lớn lên mới biết cộng sản mới ác.

Hồi nhỏ tưởng bán vàng giàu nhất
Lớn lên mới biết bán nước giàu hơn.

Hồi nhỏ tưởng đánh trận lập công lớn mới được lên tướng
Lớn lên mới biết lòn cúi hèn hạ với giặc cũng lên tướng.

Hồi nhỏ tưởng Đảng giải phóng miền Nam đói rách
Lớn lên mới biết là cướp miền Nam giàu có.

Hồi nhỏ tưởng bác Hồ là người Việt Nam
Lớn lên mới biết y người Tầu.

Hồi nhỏ tưởng cán bộ là đảng lo cho dân ấm no
Lớn lên mới biết dân là đầy tớ lo cho cán bộ ấm no.

Hồi nhỏ tưởng yêu nước là yêu Tổ Quốc
Lớn lên mới biết yêu nước là yêu Đảng.

Hồi nhỏ tưởng những người lưu vong là Việt gian
Lớn lên mới biết đó là khúc ruột ngàn dặm.

Hồi nhỏ tưởng hy sinh xương máu đánh Mỹ là đánh cho dân tộc
Lớn lên mới biết đánh cho Liên Sô và Trung Cộng.

Hồi nhỏ tưởng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Hồ Thị Kỷ là anh hùng
Lớn lên mới biết đó là sản phẩm tuyên truyền bố láo.

Hồi nhỏ tưởng thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Đảo Gạc Ma là của Việt Nam
Lớn lên mới biết của Trung Cộng.

Hồi nhỏ tưởng muốn thành tiên thành thánh phải tu thân tích đức
Lớn lên mới biết gian manh xảo trá, độc ác giết vài triệu người...
mới được thành tiên thành thánh.

Hồi nhỏ tưởng tiền cứu trợ thiên tai dành cho dân
Lớn lên mới biết dành cho cán bộ.

Hồi nhỏ tưởng cờ vàng của bọn ngụy
Lớn lên mới biết cờ vàng có từ thời Vua Thành Thái.

Hồi nhỏ tưởng Hồ Chí Minh, "Cách Mạng" là đạo đức
Lớn lên mới biết họ Hồ dâm đãng trụy lạc âm thầm.

Hồi nhỏ tưởng lính Quốc Gia là Ngụy
Lớn lên mới biết Ngụy chính là Đảng cộng sản Việt Nam.

Ẩn danh

 Trang Thi-Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ những buổi lễ Mừng Thánh Tổ SĐND/QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Xuân & Túp lều lý tưởng. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by ddcb chuyển

 

Đăng ngày Thứ Sáu, February 17, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang