Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Trang Thi-Văn
Chủ đề: Giáng Sinh
Tác giả: hưhao

Thông điệp đêm Giáng Sinh
(Joy Love Hope Faith Peace)

 

 

Joy là điều không có cũng cầu
cũng không xa lắc ở phương nao
Và không mắc mỏ hay tốn kém
mà ở trong lòng kẻ yêu nhau.


Love mới thiệt khiến người đau đầu
"No love" đời sẽ chán làm sao
Nhiều love sẽ làm "heart attack"
Một thôi, mới mong được sống lâu.


Hope mang hy vọng đến mai sau
Dù đời hôm nay có nát nhầu
Trái tim yêu người đầy thương tích
Lòng vẫn cuồng say hiến tặng nhau


Faith như tin tưởng chẳng mưu cầu
Chẳng cần đạt lý, chẳng vì sao
Từ thuở hồng hoang đời vẫn vậy
Rồi sẽ nhiều thêm phút nhiệm mầu.


Peace
là an bình lời kinh nguyện
Gởi tha nhân và hết mọi người
Hãy nhận nhau, thứ tha thân ái
Joy love hope faith suốt một đời.

hưhao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ những buổi lễ Mừng Thánh Tổ SĐND/QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Mùa Noel. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by hưhao chuyển

 

Đăng ngày Thứ Bảy, December 24, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang