Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Trang Thi-Văn
Chủ đề: Thơ Đấu tranh
Tác giả: Huy Văn (HVC)

CỜ LAU HỌP ĐOÀN

 

 

 

LÊN ĐƯỜNG

Nhóm lửa rừng khuya xua bóng tối
Thắp sáng Tùng Nguyên hẹn Lên Đường
Bước chân Khai Phá tràn muôn lối
Tâm gửi cho đời, Chí bốn phương.

Mang lòng Sắp Sẵn đi xây mộng
Gieo mầm Hướng Đạo chốn phù vân
Sá gì gai góc trong cuộc sống
Mời Bạn theo Tôi, chớ ngại ngần!


RỪNG THIÊNG

Bao năm đã thiên di vì nạn kiếp
vẫn ngày đêm hoài vọng bóng Chí Linh
Nhớ vòng tay chan chứa mối thân tình
bên ánh lửa đêm Chi Lăng huyền thoại.

Cành Bách Hợp giữa phong ba thời đại
luôn tỏa hương chốn đá dựng, mây vờn
Ngàn hoa xinh tỏa hào khí Lam Sơn
Rừng thiêng mãi nung chí hùng Lạc Việt.


CỜ LAU HỌP ĐOÀN

Về chung một lối hạo nhiên
Nút dây thân ái kết liên đời trần
Vững tin vào cuộc dấn thân
Quan san chẳng ngại xa gần, chông gai
Trên đường thiên lý chung vai
Rắc gieo nhân ái, giữ hoài trung kiên
Bạn, Tôi chung một con thuyền
Lướt dòng hệ lụy, vượt truân chuyên đời
Thanh xuân dù đã một thời
Trong hồn nhánh Huệ vẫn tươi sắc màu
Bây giờ cho đến mai sau
Nâng Cờ Lau gọi mời nhau Họp Đoàn!


HUY VĂN
(Quý tặng những tâm hồn Hướng Đạo)

 

 

Trang Thơ Huy Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Huy hiệu Hướng Đạo Sinh Quốc Tế. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by hvc chuyển

 

Đăng ngày Thứ Sáu, July 14, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang