Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Trang Thi-Văn
Chủ đề: Xuân Đinh Dậu-2017
Tác giả: Dư Thị Diễm Buồn

ĐÓN XUÂN

 

Nghi ngút bàn thờ thơm khói nhang
Độc bình da rạn cắm mai vàng
Hai câu đối đỏ treo trên vách
Đón Tết nhà nhà pháo nổ vang

Chỉnh tề khăn áo, ông vui tươi
Bà mặc gấm thêu chúm chím cười
Cha mẹ cậu dì mừng chúc thọ
Gia đình sum họp trọn niềm vui


Đình Thần mở hội Tết ngoài sân
Náo nức làng xa, rộn xóm gần
Đồng áng cấy cày xin gác lại
Người người tấp nập đón mừng Xuân

Vui vẻ đầu năm chúc tụng nhau
Rẫy nương vườn ruộng được hoa màu
Lòng cô thôn nữ vui phơi phới
Khi ngắm tình quân diện bảnh bao


Trên cây lủng lẳng dây tiền treo
Lân bước lên thang, địa cũng trèo
Chập chõa tùng xèng vang khắp lối
Giữa ngày Nguyên Đán, nắng hồng reo

Đá gà từng đám hét xôn xao
Trâu lúa ngoài đồng cá độ nhau
Bọn trẻ mê bầu cua, lúc lắc...
Trong mùa an lạc thuở xuân nào


Giữa đêm trừ tịch gió bâng khuâng
Ánh hỏa châu rơi vọng gác gần
Áo giáp, súng trường cùng nón sắt
Sương khuya, đồn quạnh lính chờ Xuân



Dư Thị Diễm Buồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ những buổi lễ Mừng Thánh Tổ SĐND/QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Xuân Đinh Dậu. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by dtdb chuyển

 

Đăng ngày Thứ Sáu, January 20, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang