Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Trang Thi-Văn
Chủ đề: July 4th (chu-lai-phót)
Tác giả: Dư Thị Diễm Buồn

NHỮNG NGÀY ĐỘC LẬP
Washington, D.C. Hoa Kỳ
Thứ Ba, ngày 4 tháng 7, 2017


 

 

Bốn Tháng Bảy Mỹ mừng ngày Độc Lập
Thấy người hân hoan... chạnh nhớ cố hương
Tuổi hoa niên, thời mộng đẹp... đến trường
Chúng ta cũng có... ngày Quốc Khánh

Tiệc đãi, vui chơi... tùy theo hoàn cảnh
Dân quê mừng lễ nhậu nhẹt, bánh trà...
Thị thành diễn hành, ca nhạc, pháo hoa...
Chỉ miền Nam, không phải là miền Bắc


Bởi Bến Hải bên Cộng... là của giặc
Miền Nam bên này, vùng đất Tự Do
Ngô Tổng Thống lãnh đạo... dân ấm no
“Hai Sáu Tháng Mười” là ngày “Quốc Khánh”

Từ thị thành đến thôn quê thanh cảnh...
Ruộng lúa chín vàng... cây trái sum sê
Từ sáng tinh sương cho đến chiều về
Thời thanh bình, dân an cư lạc nghiệp...


Đêm trăng sáng, vẳng hát hò nối tiếp...
Trai gái làng cùng giả gạo chài đôi
Ghe thương hồ đối đáp... cũng xa rồi
Chỉ còn tiếng chài... ánh trăng diễm uyển

Việt cộng lẻn vào khơi ngòi chinh chiến
Miền Nam tan tác... dân chúng bi thương...
Xếp bút nghiên... trai trẻ vào quân trường
Vì gia đình, vì an nguy đất nước...

 

Lịch sử Việt lật sang trang... tìến bước...
Thay Nguyên Thủ... để hưng thịnh, phú cường
Tạo đoàn quân hùng mạnh trấn biên cương
“Quốc Khánh” đổi ngày “Một Tháng Mười Một”

Các quân binh chủng... vẫn là rường cột
Đánh đuổi thù chung, gìn giữ miền Nam
Ba Mươi Tháng Tư, bức quyết tử rã hang!
Đất nước tan hoang, gia đình đổ nát!


Chúng ta bôn đào... xứ người lưu lạc
Nơi có nhân quyền, dân chủ, tự do...
Siêng năng làm, không phạm pháp quanh co...
Trên đất nước có bình quyền, ấm mát...

“Bốn Tháng Bảy” Mỹ là ngày “Độc Lập”
Qua bao đời... trăng khuyết lại tròn trăng
Kẻ tha hương lòng xao xác băn khoăn...
Nay tất cả... chỉ còn trong hồi ức!


Hoài niệm cố hương... tròn đời thắm rực
Gương cha ông, hậu duệ đã lên đường...
Đánh đuổi Cộng thù ra khỏi quê hương...
Mừng Quốc Khánh... để thỏa lòng mong nhớ

 

 

 

 

 

Dư Thị Diễm Buồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thi-văn & Âm nhạc

Hình ảnh Sinh hoạt Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, July 4th - 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Mừng lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2017. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by dtdb chuyển

 

Đăng ngày Thứ  Bảy, July 1, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang