Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Sưu tầm

LỄ THÁNH MICHAEL, THÁNH TỔ
BINH CHỦNG NHẢY DÙ PHÁP và VIỆT NAM

Được tổ chức tại Pháp Quốc, Ngày mùng 1 tháng 10, năm 2011

 

Bài phóng sự: From tvparis13, Oct 2, 2011. Hàng năm vào ngày lễ Thánh Michael, Binh Chủng Nhảy Dù Pháp đều tổ chức kỷ niệm Thánh Tổ của Binh Chủng, được biết Thánh Michael cũng là Thánh Tổ Binh Chủng Nhảy Dù VNCH, năm nay Binh Chủng Nhảy Dù VNCH cũng được mời tham dự, một vinh dự cho QL-VNCH lá cờ Vàng ba sọc đỏ và cờ QL-VNCH được cùng với các Nước: Đức, Bỉ, Anh Quốc, và Ba Lan dẫn đầu đoàn diễn hành, sau nghi thức tưởng niệm các chiến sĩ Dù đã hy sinh, sau đó các Tướng lãnh của các Binh Chủng Quân đội Pháp đi đến thăm hỏi, bắt tay thân mật các chiến sĩ tham dự, phía VNCH có Anh Trần Đức Phong, anh là Lính Dù của Pháp cầm cờ Vàng và cờ QL-VNCH. NT cựu Y Sỹ Dù Hoàng Cơ Lân, NT Dù Trần Hoàng Lộc. Buổi lễ tổ chức tại Khải Hoàn Môn, Paris, Pháp vào lúc 18giờ ngày 1-10-2011.

Cờ Pháp Quốc Cờ VNCH Cờ Đức Quốc Cờ Ba Lan Cờ Anh Quốc Cờ Bỉ Quốc

 

PHIM BUỔI DIỄN HÀNH
OCTOBER 1ST, 2011

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

SỰ TÍCH NGÀY LỄ MỪNG THIÊN THẦN MICHAEL (MI-CA-E) Ở HOA KỲ
Ngày 29 tháng 9 hằng năm

Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-e (Michael) đã vâng lời Thiên Chúa đánh tan quỷ Lu-xi-phe (Lucifer). Khi gặp cơn nguy biến, Giáo hội Công giáo luôn cầu khẩn Thiên Thần Mi-ca-e. Thật vậy, các Giáo Hoàng qua các thời đại luôn luôn gọi Thiên Thần Mi-ca-e đến để bảo vệ con dân Thiên Chúa khi họ bị quỷ dữ bách hại. Vì lý do này, Thiên Thần Mi-ca-e được Giáo hội Công giáo La-mã cử hành thánh lễ mừng hằng năm tại đền thờ Monte Gargano thuộc thành phố Foggia của nước Ý-Đại-Lợi (http://en.wikipedia.org/wiki/Sanctuary_of_Monte_Sant'Angelo) và tại mỏm Mont St. Michel thuộc thành Normandy, nước Pháp (http://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Saint-Michel).

Vào những lúc Giáo hội Công giáo gặp hiểm nguy, lúc mà sự ác của loài quỷ dữ thắng thế, thì Thiên Thần Mi-ca-e xuất hiện để phù trợ và bảo vệ Giáo hội.

Ngày 29 tháng chín hằng năm là ngày Lễ hội lớn dành riêng cho Thiên Sứ Mi-ca-e và các Đấng Thiên Thần. Đây là ngày lễ hội cổ nhất trong các ngày lễ về các Thiên Thần. Anh Giáo dành riêng một ngày để mừng lễ cho toàn thể các Thiên Thần bất luận có tên hay không tên. Bên đạo Công giáo La-mã và Chính Thống Giáo thì chia các Thiên Thần ra thành hai nhóm, và dành riêng ngày mùng 2 tháng 10 hằng năm để mừng các Thiên Thần không có tên tuổi.

Vào thuở xa xưa lắm, ngày lễ Thánh Mi-ca-e là ngày lễ trọng, tương đương với ngày "thu phân". Riêng ở Anh Quốc coi đó là ngày đầu của năm mới cho các ngành như thương mãi, chính trị (ngày bầu cử nghị viên, v.v.), giao dịch buôn bán, trả tiền thuê nhà hằng tháng, thuê người làm việc, tổ chức các buổi kiện tụng, và là ngày tựu trường cho sinh viên và học sinh. Và ngay trên đất nước Hoa Kỳ hiện nay, ta thấy vẫn còn những tập tục này trong sinh hoạt bầu cử và học đường.

Ngày 29 tháng 9 còn đánh dấu ngày mà khí tượng thay đổi. Ở Ý-Đại-Lợi có câu: "Cái nóng trần thế bay theo Mi-ca-e về Thiên đàng" trong khi ở Ái-Nhĩ-Lan thì ngày này là ngày rất ít bệnh tật xảy ra, và cũng là ngày rất may mắn cho các ngư phủ hay những người đi câu cá.

Nguồn: BKT sưu tầm: http://www.feastofstmichael.com

Bản Anh ngữ

The Feast of St. Michael's

A long tradition identifies St. Michael the Archangel, as the leader who remained faithful to God, and cast Lucifer at God’s command. His powerful aid has always been invoked by the Church in time of emergency.

The Popes have constantly called on St. Michael as the special protector of the Church whenever great evils threatened God’s people. For this reason, St. Michael is especially honored at Rome, on Monte Gargano, near Foggia, in Italy, and in France on Mont St. Michel in Normandy.

In times of unusual danger, when the malice of the devil seems triumphant, St. Michael will come to our aid.

Sepember 29th: This is the feast day of St. Michael and all the Angels. It is the most ancient of all the angel festivals. The Anglican church celebrates all angels, both name and unnamed on one day. Roman and Orthodox Churches separate them into two categories (with the unnamed angels having their feast day on October 2nd).

From fairly early on, Michaelmas was an important holiday, the religious or Christian equivalent of the autumn equinox. In England, it was considered the start of a new quarter. It marked the start of a new business year, a time for electing officials, making contracts, paying rent, hiring servants, holding court and starting school. Obviously we still see the remnants of this in the timing of our elections and school year.

This is also a time when the weather is known to change. In Italy, they say "For St. Michael, heat goes into the heavens." In Ireland, people expect a marked decrease in sickness or disease. The Irish also consider this a lucky day for fishing:

"Plenty comes to the boat on Micheael's Day."

Barolini records a nursery rhyme about hours of sleep:

"Nature requires five,
Custom gives seven,
Laziness takes nine
And Michaelmas eleven."

Nguồn: BKT sưu tầm: http://www.feastofstmichael.com

 

 

 

 

 

 

Sư Đoàn Nhảy Dù/QLVNCH Hành khúc (Hợp xướng - Mp3); MIDI; Nhạc bản (PDF); (PDF chữ lớn)

 

 

Các bản Nhảy Dù Hành khúc Thế giới

 

Sư Đoàn 82 Nhảy Dù Hành Khúc (Hoa Kỳ)

Sư Đoàn 101 Nhảy Dù Hành Khúc (Hoa Kỳ)

Sư Đoàn 4 Nhảy Dù (Fallschirmjäger) Hành Khúc (Đức Quốc)

Commandos Hành Khúc (Pháp Quốc)

 

Nguồn BKT sưu tầm

 

Trung tâm lưu trữ những buổi Mừng Lễ Thánh Tổ Binh chủng Nhảy Dù QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Nguyễn Hoàng chuyển

 

Đăng ngày Thứ Sáu, October 7, 2011
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang