Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Sinh Hoạt Lính Nhảy Dù
Chủ đề: Ngày Cựu Chiến Binh
Tác giả: Các Nhiếp ảnh gia & MĐ địa phương

Ngày Cựu Chiến Binh 2017:
Tưởng Niệm Tử Sĩ Nhảy Dù VIỆT-MỸ
Veteran Day 2017:
In memory of  Paratroopers of
The American Army & Army of the Republic of Vietnam (ARVN)
Killed In Action during Vietnam War
Arlington National Cemetery, Virginia-USA
Friday, November 10, 2017 

 

Mục Lục

 

 

Ghi chú đặc biệt: kể từ năm nay, Ban Quản trị Nghĩa Trang Quốc gia (ANC) cấm phổ biến phim và hình ảnh quay/chụp được từ bên trong ANC trên các trang web công cộng. Vì vậy, trang điện tử này bắt đầu từ 2017 trở đi, sẽ không có phim hay hình ảnh sinh hoạt Lễ Truy Điệu các Tử sĩ Nhảy Dù VIỆT-MỸ được cử hành từ trong khuôn viên ANC, nơi Bia Đá Nhảy Dù Việt-Mỹ tọa lạc. Sự kiện này là ngoài ý muốn của chúng tôi. Xin chân thành cáo lỗi cùng Quý Độc giả. Trân trọng. --BKT.

 


Hình ảnh & Phim bữa cơm trưa thân hữu Nhảy Dù Việt-Mỹ, Nhà hàng Sequoia Washington, D.C.
Hình ảnh & Phim Tiệc Hội Ngộ Đêm Thứ Năm, November 9, 2017 tại Eden Kitchen
Hình ảnh phóng sự Chào cờ Việt-Mỹ, Thứ Bảy, November 11, 2017
Mùa Thu Washington, D.C.
Credits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh bữa cơm trưa thân hữu Nhảy Dù Việt-Mỹ
Sequoia Restaurant trưa Thứ Sáu, November 10, 2017
Washington, D.C., Hoa Kỳ

MĐ Nguyễn Minh Hoàng thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video cơm trưa tại Nhà hàng Sequoia, Washington, D.C.
MĐ Trần Hồng Minh thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh bữa Cơm Hội Ngộ Nhảy Dù Việt-Mỹ
Nhà hàng
Eden Kitchen đêm Thứ Năm, November 9, 2017
Trung tâm mua sắm Eden, Falls Church, Virginia-Hoa Kỳ

MĐ Trịnh Tường Vân thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video tại Nhà hàng Eden Kitchen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Chào Cờ Việt-Mỹ Tại Kỳ Đài
Sáng Thứ Bảy, November 11, 2017
Trung tâm mua sắm Eden, Falls Church, Virginia-Hoa Kỳ

Nhiếp Ảnh Gia Nhất Hùng thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Mùa Thu Washington, D.C.
Nhiếp Ảnh Gia Nhất Hùng thực hiện

 

 

 

Đài Chiến sĩ Trận Vong Thủy Quân Lục Chiến Mỹ
Iwo Jima Memorial
Quận Arlington, tiểu bang Virginia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước Mỹ là quốc gia văn minh nhất Thế trần,
nhưng đó đây vẫn còn giống "khỉ-đít-đỏ"
lang thang trong những công viên quốc gia...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits


Hình ảnh & Phim Tiệc Hội Ngộ:
MĐ Trịnh Tường Vân, TĐ50CTCT/SĐND-QLVNCH thực hiện
MĐ Trần Hồng Minh thực hiện
Hình ảnh Chào cờ Việt-Mỹ & Mùa Thu WDC: Nhiếp Ảnh Gia Nhất Hùng thực hiện

 

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANH HÙNG VỊ QUỐC VONG THÂN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Cờ Việt-Mỹ và Bức Tượng Tiếc Thương. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Trịnh Tường Vân, TĐ50CTCT/SĐND-QLVNCH , MĐ THM & Nhất Hùng chuyển

 

Đăng ngày Thứ Bảy, November 11, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang