Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Sinh Hoạt QLVNCH
Chủ đề: Kỷ niệm Ngày Quân Lực 19-6
Tác giả: Nguyễn Quang Dũng (Focus Digital Publishing)

Hình ảnh phóng sự
Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 - 2017
 

 

Mục Lục

 

Hình ảnh đêm Truy điệu, Thứ Bảy, June 17, 2017

Hình ảnh Chào cờ & Diễn Hành NQL-19-6, Chúa Nhật, June 18, 2017

Bài liên hệ

Credits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Đêm Truy Điệu
Thứ bảy, June 17-2017
Trung tâm Thương Mãi Eden, Falls Church, Virginia-Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tứ Quái giang hồ: Tâm Lý Chiến (đứng);
Từ trái: Vương Mộng Hồng, Đa Năng, Bò-tót...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Buổi Chào Cờ & Diễn hành Ngày Quân Lực
Chúa Nhật, June 18-2017
Trung tâm Thương Mãi Eden, Falls Church, Virginia-Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits

 

Hình ảnh: Nguyễn Quang Dũng (Focus Digital Publishing)

 

Các bộ albums với nhiều hình ảnh đẹp tuyệt vời:

Đêm Truy điệu (Mai Thắng)

Diễn hành Ngày QL-19-6-2017 (Trần Định)

 

Bài Viết: Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng

Trình bày & Ấn loát: bkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những bài liên hệ

 

Cuộc Vượt Thoát Kỳ diệu

Melbourne: Ngày Quân Lực 19/06/2017

Ngày Quân Lực 19/6/2017 tại Houston, Texas-Hoa Kỳ

Hình ảnh phóng sự Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 - 2017

Ngày Quân Lực 19/6/2017 tại San Jose, California-Hoa Kỳ

Lễ Truy Điệu CSTV, NQLVNCH và Khánh Thành Bia Tưởng Niệm... California

Nó và Tôi

Mừng ngày Kính nhớ Cha

Ngày Quân Lực 19 Tháng 6

Để nhớ Ngày Quốc Hận 30-4-1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Trần Hồng Minh chuyển

 

Đăng ngày Thứ Hai, June 19, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang