Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Sinh hoạt CĐNVQGTNCS tại Hoa Kỳ
Chủ đề: Đài Chiến sĩ Việt-Mỹ
Tác giả: GĐMĐVN/OKLAHOMA

Lễ khánh thành tượng đài Chiến sĩ Việt-Mỹ
tại Thành phố Oklahoma, OK-Hoa Kỳ

 

 

Lễ rước quốc kỳ và thượng kỳ trong ngày Lễ khánh thành tượng đài
Chiến sĩ Việt-Mỹ tại thành phố Oklahoma city, OK-Hoa Kỳ
Do hội GĐMĐVN/Oaklahoma, OK đảm trách

 

 

 

 

The Vietnam War monument was dedicated Saturday in Military Park in Oklahoma City.
[Photo by Jacob Derichsweiler, The Oklahoman]

 

 

 

Mick Cornett, mayor, spoke during the monument's dedication.
[Photo by Jacob Derichsweiler, The Oklahoman]

 

 

 

Soldiers stand with the American flag and Vietnam
flag at the inauguration ceremony.
[Photo by Jacob Derichsweiler, The Oklahoman]

 

 

 

Dignitaries wave pieces of ribbon Saturday that was cut during
the unveiling of the Vietnam War monument at Military Park in Oklahoma City.
[Photo by Jacob Derichsweiler, The Oklahoman]

 

 

 

The Viên Giác perform during the ceremony.
[Photo by Jacob Derichsweiler, The Oklahoman]

 

 

 

People gather Saturday for the inauguration ceremony
of a Vietnam War monument at Military Park.
[Photo by Jacob Derichsweiler, The Oklahoman]

 

 

 

The Viên Giác dance Saturday during the monument's inauguration ceremony.
[Photo by Jacob Derichsweiler, The Oklahoman]

 

 

 

People pull down the tarp Saturday uncovering the statue.
[Photo by Jacob Derichsweiler, The Oklahoman]

 

 

 

The Vietnam War monument is in Military Park in Oklahoma City.
[Photo by Jacob Derichsweiler, The Oklahoman]

 

 

 

The inauguration ceremony of a Vietnam War monument
at Military Park in Oklahoma City on Saturday.
[Photo by Jacob Derichsweiler, The Oklahoman]

 

Source: The Oklahoman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Lê Mậu Sức chuyển

 

Đăng ngày Thứ Tư, July 12, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang