Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Hình Ảnh

Trang Hình Ảnh LĐNNHQ-QLVNCH
Kính chào Quý Độc giả và Quý AE cựu Chiến binh LĐNNHQ-QLVNCH

 

 

 

HÌNH ẢNH KHÓA 2 NGƯỜI NHÁI HQ-QLVNCH

 

 

Hình kỷ niệm Lễ Khai Giảng Khóa 2/NN

 

 

 

 

 

 

 

Hình kỷ niệm Lễ Mãn khóa Khóa 2/NN

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh do NN Nguyễn Ngọc Thành K2/NN​ cung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những Hình ảnh khó quên

 

 

Đệ Nhất VNCH: Tổng Thống Ngô Đình Diệm chủ tọa buổi lễ trình diện
Toán Người Nhái tại Vũng Tàu được HL từ Đài Loan, 1961

 

 

 

 

 

 

Đệ Nhị VNCH: Tướng Nguyễn Khánh (vừa thay thế Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu)
kiêm Tổng Tư Lệnh QLVNCH. Chủ tọa lễ mản khóa 2 NN tại
Trung Tâm HL Hải Quân/Nha Trang

 

 

 

 

NN/LĐA - cựu SVSQ Khóa 5/70 SQĐB
Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

NN Lê Đình An và Ch/T Lý Tòng Bá tại Las vegas tháng 7 năm 2003
(NN/LĐA học chung khóa Nhảy Dù 162/1969 với tướng LTB lúc ông còn mang cấp bậc Đại Tá)

 

 

 

 

 

 

Bằng tốt nghiệp Khóa 162-ND/1969
do Trung Tâm HLND/SĐND/QLVNCH cấp cho NN/LĐA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc Điện ảnh

Phim tài liệu HQ Hoa Kỳ

 

To my fellow LDNN: If you want to skip the front part then move your mouse to 19:20' the LDNN has demonstrated: The Helicopter drops VN/SEAL Team in Saigon river and Pick up by Swift. (Lt. Hoang Dinh Tien leaded the way)

Trong Youtube này các bạn sẽ thấy toán Người Nhái thực hiện môn: Thả Vớt dưới nước do Đại úy Hoàng Đình Tiến đảm trách vào phút:19.20'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Biển Thái Bình/VN. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by NN Lê Đình An chuyển

 

Đăng ngày Chúa Nhật, October 30, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang