Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Trang lưu trữ những bài viết về NNHQ-QLVNCH

Những Bài viết về Người Nhái Hải Quân-QLVNCH
Kính chào Quý Độc giả và Quý cựu Chiến Binh NGƯỜI NHÁI Hải Quân-QLVNCH

 

PHẦN I
Từ thuở nhỏ đến khi trở thành Người Nhái

 

1. Truyền thuyết Thánh Tổ Người Nhái Việt Nam (PDF)
2. Người Nhái - Ước vọng của tôi (PDF)

 

PHẦN II
Đã tham dự các công tác hành quân

 

3. Hành quân phá hủy Mật Khu Vũng Rô (PDF)
4. Quân lệnh Thi hành trước, khiếu nại sau (PDF)
5. Chiến dịch Tảo thanh Việt Cộng vùng Rừng Sát, Nhà Bè (PDF)
6. Dòng Sông Oan Nghiệt (PDF)
7. Chiến Dịch Hành Quân TAM GIÁC SẮT (PDF)

 

PHẦN III
Sau ngày 30-4-1975

 

8. Hai lần vượt tù cải tạo (PDF)
9. Nhìn lên từ đáy biển (PDF)
10. Phương pháp chịu đựng sức nổ ép dưới nước (PDF)

 

PHẦN IV
Linh tinh

 

11. Phong Trào Thể Dục Thẩm Mỹ VNCH (PDF)
12. Người Cậ̣n Vệ Nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa (PDF)
13. Trại Tỵ Nạn KOTABHARU (PDF)

 

PHẦN V
Nhiều Tác giả

 

 

Người Bảo Trợ (PDF)

Cuộc hành trình đến đất ÚC (PDF)

30-T4-Đen Từ SEAL Hoa Kỳ tới Liên Đoàn Người Nhái Việt Nam - Những Anh Hùng Vô Danh (PDF)

Chuyến bay định mệnh quanh Dương Vận Hạm Thị Nại, HQ502 tháng 4 năm 1975 (PDF)

BIỆT HẢI – Những Anh Hùng QLVNCH Bị Lãng Quên (PDF)

Mẹ Của Tôi! (PDF)
Nếu bạn muốn Thay đổi Thế giới (PDF)
Biến Cố Hoàng Sa (PDF)
Lê Hoàng Sa (PDF)
Tâm sự 40 năm với 4 Chiến hữu Người nhái đã hy sinh vì Hoàng Sa (PDF)
Người Nhái Đột kích Thám sát Đảo Poulo Wai trong Vịnh Thái Lan (PDF)
Người Nhái Mắt Mèo (PDF)
Tròn Mộng - Hồi ký của Mai Thy sau Ngày 30/4/1975 (PDF)
Đi vào Lòng Địch - NN/Nguyễn Văn Kiệt (PDF)

 

PHẦN VI

Người Nhái Bốc Quân Bằng Trực Thăng Chinook Trên Biển

Phim Người Nhái đổ bộ

Vietnam - Navy Seals: Untold stories

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Biển Thái Bình/VN. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT Sưu tầm, trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Bảy, October 29, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang