Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
LIÊN ĐOÀN NGƯỜI NHÁI HẢI QUÂN-QLVNCH
TRUYỀN THUYẾT

Thánh Tổ Liên Đoàn Người Nhái
NN Lê Đình An sưu tầm

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Lịch sử Việt Nam đã cho Thế giới biết đến sự thảm bại của đoàn quân bách chiến Mông Cổ khi xua quân xâm lăng Việt Nam vào năm 1283. Với trận chiến oai hùng trên dòng sông Bạch Đằng do Thượng Quốc Công, Bình Bắc Đại Nguyên Soái Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy. Với chiến công hiển hách trên dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam. Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tôn vinh làm Thánh Tổ của quân chủng. Cũng trong trận chiến này, bên cạnh Hưng Đạo Đại Vương có hai vị Bộ Tướng tên là Yết Kiêu và Dã Tượng đã góp phần không nhỏ trong trận chiến thắng này.

Tương truyền, khi quân Mông Cổ đem thủy quân đến cửa sông Bạch Đằng thì dừng lại tập trung và chờ các chiến thuyền khác đến đầy đủ rồi mới tổng tấn công. Lợi dụng những đêm tối trời, hai vị Bộ Tướng Yết Kiêu và Dã Tượng đem toán quân sĩ giỏi về thủy tính (bơi lội) miệng ngậm ống trúc để thở, lặn đến đoàn chiến thuyền Mông Cổ, dùng thủy phủ (búa dùng dưới nước) đục thuyền, làm thuyền bị lũng đáy chìm xuống nước, quân Tàu bị chết đuối vô số. Quân Mông Cổ đêm đêm hoang mang hoảng sợ. Chúng nghi ngờ bị đục thuyền nên thả lưới chìm xuống đáy các chiến thuyền và chờ khi nghe có tiếng đục thuyền thì liền kéo lưới lên. Toán quân sĩ của hai vị Bộ Tướng vì bất ngờ nên một số bị bắt, trong đó có Tướng Yết Kiêu. Quân Tàu tra hỏi ông có phải là Yết Kiêu hay không? Ông trả lời ông chỉ là một lính thường của Yết Kiêu mà thôi! Chờ cho quân canh chểnh mảng canh gác, ông ra hiệu cho thủ hạ cùng nhảy xuống nước lặn về doanh trại. Đã biết rõ kế hoạch của quân Tàu nên hai ông cho các toán đục thuyền mang theo dao bén để cắt lưới, và các chiến thuyền của quân Mông cổ lại tiếp tục bị chìm. Với chiến thuật này đã làm cho quân Tàu hoảng hốt mất ăn mất ngủ trước khi bi thảm bại trong trận chiến Bạch Đằng.

Hai ông đã góp công vào chiến sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Liên Đoàn Người Nhái HQVNCH hãnh diện tôn vinh hai vị Bộ Tướng YẾT KIÊU và DÃ TƯỢNG làm Thánh Tổ của Đơn vị. Với tinh thần trách nhiệm, danh dự phục vụ cho Tổ Quốc. Liên Đoàn Người Nhái quyết tâm noi gương tiền nhân, hy sinh đời mình khi đất nước lâm nguy, không màng danh lợi vì NGƯỜI NHÁI chấp nhận đồng nghĩa với VÔ DANH. Cũng như ngày xưa đoàn quân của hai Bộ Tướng đã xả thân đền nợ nước mà không màng đến lịch sử hay người đời sau có nhớ đến họ hay không.

 

 

 

NN Lê Đình An sưu tầm

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Bài-01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Biển Thái Bình/VN. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by NN Lê Đình An chuyển

 

Đăng ngày Thứ Bảy, October 29, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang