Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Trang Âm nhạc
Chủ đề: Hành Khúc
Tác giả: bkt (T242)

Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù-QLVNCH Hành Khúc

 

Huy hiệu Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù

 

 

Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù-QLVNCH Hành khúc: MIDI (1.1MB); Nhạc bản (PDF)

 

 

 

Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù-QLVNCH Hành Khúc
Nhạc & Lời: Nguyễn Bá Toản (T242)
TĐ1ND/ĐĐ11ND/SĐND-QLVNCH
Danh Số 242, Khóa 10A-72/SQTB/Đồng Đế,
Nha Trang-Khánh Hòa
C Major

PK1: Ta là chiến binh Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù Việt Nam
Đoàn hùng binh ta hiên ngang tiến ra sa trường
Nối chí Tiền nhân bảo vệ giang sơn
Đem Tự do thanh bình ấm no cho giống nòi.

PK2: Ta là chiến binh Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù Việt Nam
Dù lộng gió... bay ta ra khắp biên cương
Từ Ải-Nam-Quan đến mũi Cà-mâu
Ta quyết tâm bảo vệ biên cương.

PK3: Ta là chiến binh Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù Việt Nam
Dù lộng gió... ta bay khắp chốn giang sơn
Từ rừng Trường Sơn hùng vĩ trời tây ra tới Biển đông
với Hoàng-Trường Sa mênh mông biển xanh gấm vóc oai hùng!

Kết: Ta là chiến binh Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù Việt Nam
Đoàn hùng binh ta quyết tâm bảo vệ... NƯỚC VIỆT NAM.

T242

 

 

 

Những trang liên hệ

 

Huy Hiệu Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù

Cuộc vượt biển có một không hai của QLVNCH, LĐIND (Lữ Đoàn I Nhảy Dù) Vượt biển Đông – 30/4/1975

Tiểu sử Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù

BĐVN Hành Khúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT sáng tác, trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Chúa Nhật, February 19, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang