Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Trang Lich sử
Chủ đề: Hình ảnh đặc biệt Thời chiến
Tác giả: Khuyết danh

Một phút Tưởng niệm TÙ BINH VNCH đã bỏ mình
trong các
LAO TÙ CỘNG SẢN

 

 

 

 

Lời tác giả: Xin hãy KÍNH CẨN NGHIÊNG MÌNH DÀNH MỘT PHÚT MẶC NIỆM CẦU CHO NHỮNG CHIẾN SĨ VNCH ĐÃ TỪNG BỊ QUÂN KHỦNG BỐ CỘNG SẢN VIỆT NAM LƯU ĐÀY NHỤC HÌNH HỌ NƠI ĐÂY, CÓ NGƯỜI, GẦN ĐẾN HÀNG 20 NĂM TRỜI CHO ĐẾN PHẢI BỎ THÂY NƠI RỪNG THIÊNG NƯỚC ĐỘC " HOÀNG-LIÊN-SƠN" (NỔI DA GÀ)!

Để TRẢ THÙ? MÀ HỌ GỌI LÀ: ĐÃ HÚT MÁU NHÂN DÂN NHƯ HỌ ĐÃ LÀM TỪ HƠN 42 NĂM QUA TẠI MIỀN NAM VIỆT NAM!

* TÔI RÙNG MÌNH KHI CHỈ NHÌN THẤY TỪ THẬT XA DÃY NÚI NÀY ĐÃ TỪNG GIẾT HẠI HÀNG CHỤC NGHÌN CHIẾN SĨ VNCH TRANH ĐẤU CHO TỰ DO... MỘT CÁCH MAN RỢ CỦA MỘT CHẾ ĐỘ VÔ NHÂN TÍNH ĐIÊN CUỒNG MANG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN QUỐC TẾ ÁP ĐẶT LÊN
TOÀN DÂN VIỆT NAM!

Khuyết danh
Dãy Hoàng Liên Sơn-Bắc Việt, nơi giam giữ hằng vạn vạn... Tù Binh VNCH
sau 30-T4-Đen-1975. Nơi đây nhiều Tù binh VNCH đã bị đày ải, ngược đãi...
đến chết, và bị thủ tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu trên non-ngàn...
Thuộc rặng núi An-pơ (Alps)
, Áo quốc, Âu châu.
Hình do bkt sưu tầm vào mùa thu 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Thu sang. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Trịnh Tường Vân, TĐ50CTCT/SĐND/QLVNCH chuyển

 

Đăng ngày Thứ Bảy, September 23, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang