Bắc đẩu tinh

 


Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Truyện ngắn giải trí cuối tuần

Lộng Giả Thành Chân
Nhất Hùng

 

Lời tác giả: Nếu trong Truyện ngắn này ngẫu nhiên trùng hợp với ai, tác giả thành thật xin lỗi.

NH

Bạn cùng lứa với hắn đều đi tu, hắn thắc mắc, sao lại tu sớm vậy. Sau này, nhờ thằng bạn tâm sự, mới vỡ nhẽ. Thì ra chúng nó hết còn oai, trên bảo dưới không nghe, nên ngày tu chùa, tối vờ tụng niệm đến khuya, chờ vợ ngáy mới lên giường. Đây là chiêu “trốn vợ”. Hắn chưa đi tu nhưng cũng hết oai rồi, bèn nghĩ ra một kế. Tối nào cũng thức đến thật khuya, vợ hỏi sao chưa đi ngủ, hắn nghiêm giọng: “Anh đang tính kế tranh chức Chủ Tịch”, thế rồi hắn cứ bóp đầu bóp tai vờ suy nghĩ, chờ Vợ ngáy sâu, mới rón rén lên giường. Vở kịch diễn suông sẻ được vài tháng, thế rồi ngày bầu cử Chủ Tịch cũng đến, Chó ngáp phải ruồi, hắn đắc cử. Tối hôm đó vợ âu yếm nắm tay chồng dìu lên giường, ý là sẽ thưởng... Còn hắn, việc lâu ngày không làm, hôm nay “quên” chăng? mãi cũng chả thấy nhúc nhích gì, vợ hắn hỏi: “Anh sao vậy?”, nếu bảo “quên” thì “không ổn”, bảo “lực bất tòng tâm” thì mắc cở, bí quá hắn liền nói: “như em biết đấy, trên đời này, cứ được cái này thì mất cái khác, luật bù trừ mà” vợ hắn hỏi: “được cái gì?” Hắn nhỏ nhẹ: “thì Chủ tịch đấy”. Không ngờ Vợ hắn quát thật to: “Ông đem trả lại ngay cái Chủ Tịch cho tôi”.


Nhất Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Nhất Hùng chuyển

 

Đăng ngày Thứ Bảy, September 17, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang