Bắc đẩu tinh

 


Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
Sưu tầm

Các Thánh Dòng La san
Thánh Solomon Leclerq

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Quý vị Thành viên Gia Đình La San vùng HTĐ kính mến,

Tôi xin loan báo đến quý vị một tin vui:

Chủ nhật 16 tháng 10/2016 tới đây, Giáo hội Công Giáo sẽ tôn phong Chân Phước Sư huynh Solomon Leclerq lên bậc hiển thánh để mọi tín hữu trong Giáo hội hoàn vũ tôn kính và noi gương.

... Cách mạng Pháp nổ ra được một năm thì Hiến pháp Dân sự 1790 bắt đầu nhắm đến Giáo hội bằng cách cho phép chính quyền nắm trọn quyền kiểm soát Giáo hội sở tại. Các linh mục và tu sĩ nào muốn tiếp tục làm việc công khai, đều phải tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp. Đa số các sư huynh từ chối tuyên thệ và như vậy, lần lượt phải rời bỏ trường học và cộng đoàn. Như vậy nên dần dần Dòng La San đã mất thế đứng hợp pháp tại Pháp.

Lúc đó, Sư huynh Solomon đang làm thư ký cho Sư huynh Agathon, Tổng quyền của Dòng, sau nhiều năm dạy học, rồi làm hiệu trưởng, thủ quỹ. Sư huynh luôn tỏ ra là người biết quan tâm, cư xử bác ái với mọi người và nhiệt tình với công việc được giao. Sau khi từ chối tuyên thệ, sư huynh sống ẩn dật một mình ở Paris.

Ngày 15 tháng 8, 1792, sư huynh bị bắt và giam cùng với nhiều giám mục và linh mục trong tu viện Dòng Kín, lúc đó đã biến thành nhà tù. Ngày 2 tháng 9, cùng với tất cả các tù nhân khác, sư huynh bị hành quyết bằng kiếm trong vườn tu viện.

Sư huynh được phong Á Thánh ngày 17 tháng 10, 1926, cùng với 188 các vị tử đạo cùng với ngài. Ngài là vị tử đạo đầu tiên trong nhóm các vị tử đạo của Dòng.

Lễ tôn kính Ngài được định vào ngày 2 tháng 9 cùng với các Á thánh Sư huynh nhóm Rochefort bị hành quyết 2, 3 năm sau đó.

Cùng với Dòng La San, chúng ta cảm tạ Chúa đã cho chúng ta thêm một vị thánh để chúng ta có gương mà noi theo đồng thời, thêm một vị phù trợ trước mặt Chúa cho chúng ta.

ATVu

 

Sơ lược Tiểu sử:

Sinh tại Boulogne, France November 14, 1745
Vào Tập viện March 25, 1767
Tử đạo September 2, 1792
Phong Chân phước October 17, 1926

Tiến trình phong Thánh

19/01/2011: Điều tra phép lạ cấp giáo phận (Caracas)
03/03/2016: Hội Đồng Y Khoa điều tra
04/05/2016: Hiệp nghị các Thần Học gia
03/05/2016: Hội Đồng Hồng Y và Giám Mục Bộ Phong Thánh
05/09/2016: Sắc chỉ công chứng Tử Đạo
10/16/2016: Phong Thánh

 

Danh sách Các Thánh Sư Huynh Dòng La San

 

Thánh Sư huynh Bénilde Romançon 1805-1862 (August 13)

Thánh Sư huynh Miguel Febres Cordero 1854-1910 (February 9)

Thánh Sư huynh Mutien-Marie Wiaux 1841-1917 (January 30)

Thánh Sư huynh Jaime Hilario Barbal 1898-1937 (October 9)

Các Thánh Sư huynh Tử đạo Turon 1934 (October 9) gồm:

Thánh Sư huynh CIRILO-BERTRAN director of the community of Turon. He was born JOSE SANZ TEJEDOR on March 20, 1888 at Lerma, in the province of Burgos.

Thánh Sư huynh MARCIANO-JOSE. He was born FILOMENO LOPEZ LOPEZ on November 17, 1900 at El Pedregal (Guadalajara).

Thánh Sư huynh JULIAN-ALFREDO. He was born VILFRIDO FERNANDEZ ZAPICO on December 24, 1903 at Cifuentes de Rueda (Leon).

Thánh Sư huynh VICTORIANO-PIO. He was born CLAUDIO BERNABE CANO on July 7, 1905 at San Milian de Lara (Burgos)

Thánh Sư huynh BENJAMIN-JULIAN. He was born VICENTE ALONSO ANDRES on October 7, 1908 at Jaramillo de la Fuente (Burgos).

Thánh Sư huynh BENITO DE JESUS. He was born HECTOR VALDIVIELSO on October 31, 1910 in Buenos Aires (Argentina)

Thánh Sư huynh AUGUSTO-ANDRES. He was born ROMAN MARTINEZ FERNANDEZ on May 9, 1910 at Santander

Thánh Sư huynh Saint ANICETO-ADOLFO At just twenty years old, he was the young Brother of the community. He was born MANUEL SECO GUTIERREZ on October the 1912 at Celada Marlantes (Santander)

Thánh INOCENCIO DE LA INMACULADA, Linh mục Tuyên úy. He was a Passionist Father who had come to hear the confessions. He was born MANUEL CANOURA ARNAU on March 10, 1887 at S. Cecilia del Valle de Oro, near the Cantabrian coast in the province of Lugo (Galicia).

Thánh Sư huynh Solomon Leclercq 1745-1792 (September 2)

 

Danh sách Các Chân Phước -hay Á Thánh- Sư huynh

 

 Các Chân Phước Sư huynh Tử đạo Rochefort 1794 (September 2) gồm:

- Chân Phước Sư huynh Roger
- Chân Phước Sư huynh Uldaric
- Chân Phước Sư huynh Léon

Các Chân Phước Sư huynh Tử đạo Almeria 1936 (November 6) gồm:

- Chân Phước Sư huynh José Cecilio Rodríguez González
- Chân Phước Sư huynh Amalio Zariquiegui Mendoza
- Chân Phước Sư huynh Valerio Bernardo Herrero Martínez
- Chân Phước Sư huynh Edmigio Primo Rodríguez
- Chân Phước Sư huynh Evencio Ricardo Alonso Uyarra
- Chân Phước Sư huynh Aurelio María Villalón Acebrón
- Chân Phước Sư huynh Teodomiro Joaquin Sáiz Sáiz

* Chân Phước Sư huynh Arnold Rèche 1838-1890 (October 23)
* Chân Phước Sư huynh Scubilion Rousseau 1797-1867 (September 27)
* Các Chân Phước Sư huynh Tử đạo Valencia 1936 (November 6) bao gồm:

- Chân Phước Sư huynh Florencio Martin
- Chân Phước Sư huynh Bertran Francisco
- Chân Phước Sư huynh Ambrosio Leon
- Chân Phước Sư huynh Elias Julian
- Chân Phước Sư huynh Honorato Andres

* 44 Chân Phước Sư huynh Tử đạo Barcelona, TBN (November 6)
* 5 Chân Phước Sư huynh Tử đạo thuộc Cộng đoàn Santa Cruz de Mudela, TBN
* 4 Chân Phước Sư huynh Tử đạo thuộc Cộng đoàn Consuegra, TBN
* 5 Chân Phước Sư huynh Tử đạo thuộc Cộng đoàn Lorca, TBN
* Chân Phước Sư huynh Raphael Louis Rafiringa 1856-1919 (May 19)

Các Sư huynh Tử đạo chờ được phong Chân Phước gồm:

- 39 Sư huynh Tử đạo Tarragona, TBN
- 8 Sư huynh Tử đạo Catalunya, TBN
- 21 Sư huynh Tử đạo Madrid Grinon, TBN
- 16 Sư huynh Tử đạo Madrid Sagrado Corazon

 

Các Đấng Khả Kính và "Tôi Tớ Chúa"

 

Đấng Khả kính Sư huynh Alpert Motsch 1849-1898
Đấng Khả kính Sư huynh. Exupérien Mas 1829-1905
Đấng Khả kính Sư huynh. Gregorio Buhl 1896-1973
Đấng Khả kính Sư huynh Teodoreto Garberoglio 1871-1954
Đấng Khả kính Sư huynh Adolfo Châtillon 1871-1929
Đấng Khả kính Sư huynh Andrés Hibernon 1880-1969
Đấng Khả kính Sư huynh Juan Fromental Cayroche 1895-1978
Đấng Khả kính Sư huynh Adolfo Lanzuela 1894-1976

Tôi Tớ Chúa, Sư huynh Victorino Nymphas 1885 – 1966
Tôi Tớ Chúa, Sư huynh Santiago Miller 1944 – 1982

 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Những bài liên hệ

 

Tiệc Mừng Ngân Khánh...

Các Thánh thuộc Dòng LASAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Thu trên ngàn. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Nguyễn Minh Hoàng chuyển

 

Đăng ngày Thứ Ba, October 3, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang