Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Bài đọc Sách Thánh
Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

Web site: http://www.conggiaovietnam.net
E-mail: conggiaovietnam@gmail.com

PHẬN NGƯỜI TUẦN CANH
Ngày lễ Thánh Gioan Maria Vianney (04/08)

Bấm vào đây để in ra giấy

Bài đọc một, trích sách Tiên tri Ezekiel chương 3 như sau:

16... có lời Ya-vê đến với tôi mà rằng: “17 Con người hỡi, Ta đã đặt ngươi làm tuần canh trên Nhà Israel. Hễ ngươi nghe lời nào tự miệng Ta, ngươi phải cảnh giác chúng cho Ta. 18 Giả như Ta phán với kẻ vô đạo: ‘Ðã hẳn ngươi phải chết’, mà ngươi lại không cảnh giác, không nói lên để cảnh giác kẻ vô đạo bỏ đàng dữ nó (theo) để cứu sống nó, nó sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. 19 Nhưng giả như ngươi đã cảnh giác kẻ vô đạo, song nó không chịu bỏ sự dữ, đàng dữ nó (theo), chính nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ được thoát mạng.

20 Khi người công chính quay lưng cho sự công chính của mình mà làm điều trái, và Ta đặt dịp vấp phạm trước mặt nó, nó sẽ phải chết. Bởi ngươi không cảnh giác nó, vì lỗi lầm của nó, nó sẽ phải chết và những việc công chính nó đã làm, sẽ không còn được nhớ đến; nhưng Ta sẽ hỏi tội ngươi về máu nó. 21 Còn nếu như ngươi đã cảnh giác người công chính, để người công chính khỏi phạm tội, tất nó sẽ được sống, vì nó đã nhận lời cảnh giác, và ngươi sẽ được thoát mạng
”.

Ai là kẻ được đặt làm người “tuần canh”? (câu 17)
Ai là “kẻ vô đạo” đang “theo đàng dữ”? (câu 18)
Ai là “người công chính quay lưng cho sự công chính mà làm điều trái”? (câu 20).

Trên quê hương đất nước Việt Nam hôm nay.
mọi nơi, mọi chỗ, ngập tràn chất độc,
“lương tâm chết”.
“lý trí chết”
“luân lý chết”
“chính trị chết”.
--Giám mục Ngô Quang Kiệt).

Bốn tỉnh miền Trung chìm đắm trong đói khổ.
Biển chết!
Rừng chết!
Đồng bằng sông Cửu Long chết!
Cao nguyên cạn nước! Chết!
Hai quả mìn bùn đỏ lơ lửng trên đầu.
Biển đảo mất!

Ai là kẻ được đặt làm người “tuần canh”?
Ai là “kẻ vô đạo” đang “theo đàng dữ”?
Ai là “người công chính quay lưng cho sự công chính mà làm điều trái”?

Lời Chúa không mờ ảo trên mây,
chẳng phải là chuyện của quá khứ,
cũng đâu là việc ở nơi nào,
nhưng ở ngay tại nơi này,
và là chuyện của hôm nay.

Ai có tai thì phải nghe,
nếu muốn còn là người của Chúa.

Lm Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR.
07/08/2016

Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

Trong số những người thân của chúng ta. Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này...

Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, photocopy và gởi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet.

Xin chân thành cám ơn


conggiaovietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net

Bấm vào đây để in ra giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Internet E-mail by conggiaovietnam@gmail.com chuyển
http://www.conggiaovietnam.net

 

Đăng ngày Chúa Nhật, August 7, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang