Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Thời sự CĐNVQGTNCSVN/HN
Chủ đề: Chống Cộng
Tác giả: Bác sĩ Trần Văn Tích

Cộng đồng không cộng sản

 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

From: Tich Tran
On Friday, September 29, 2017 10:31 AM, Tich Tran wrote::


Về một vài vấn đề thời sự trong cộng đồng

Nhờ có internet, chúng ta có thể nhận được tin tức từ khắp nơi một cách dễ dàng nhưng cũng vì internet mà chúng ta có thể nhận được những tin tức không chính xác. Các nhận định cá nhân trình bày trong bài viết này được xây dựng trên cơ sở tiến trình lý luận như sau: tôi được biết ông A đã nói như vầy như vầy, nếu quả thực ông A đã nói như thế thì tôi nghĩ rằng...

Vấn đề thứ ba: Cộng đồng không cộng sản (sic)

Một tổ chức tập hợp người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản chuẩn bị tu chỉnh bổ túc Nội quy qua dự thảo một bản Nội quy mới. Nhưng “Bản Dự Thảo sau khi được phổ biến, Cộng Đồng cũng như UBTC đã nhận được rất nhiều phản ứng của một số Tổ Chức, Hội Đoàn và cá nhân, tỏ thái đội không chấp nhận việc thay thế cụm từ “người Việt quốc gia chống cộng” bằng “người Việt quốc gia không Cộng Sản”, cũng như không chấp nhận (thay thế, TVT chú) cụm từ “Cộng Đồng VN chống cộng” thành “CĐVN không Cộng Sản”. Lý do thay đổi những cụm từ này, UBTC đã giải thích là “để cho văn bản mà CĐ sẽ áp dụng trong tương lai và bản văn đệ nạp cho chính quyền Virginia là một bản duy nhất cho một tổ chức bất vụ lợi như CĐ của chúng ta, theo Section 501(c)(3)/nonprofit.”

Tóm lại, cộng đồng liên hệ đề nghi tu chỉnh Nội quy qua thay đổi danh xưng “cộng đồng chống cộng” thành “cộng đồng không cộng sản” nhằm mục đích được hưởng qui chế tổ chức bất vụ lợi, tổ chức công ích, non profit organization.

Luật pháp Tây phương liên quan đến tổ chức, điều hành các hội đoàn thường có một số điều khoản chi phối qui chế công ích. Trình bày rất sơ lược, khi một hội đoàn được pháp luật công nhận tư cách công ích thì các khoản thu nhập được hưởng mức thuế nhẹ hay được miễn thuế; hội đoàn được hưởng một số quyền lợi tài chánh như thuê mướn hội trường với giá hạ và trong một số trường hợp còn được chính quyền tài trợ để hoạt động hữu hiệu vì công ích. Tài khoản yểm trợ này có khi rất lớn, như Liên Hội Người Việt Canada từng được chính quyền tài trợ hàng triệu bạc để hoạt động, chẳng hạn để xây dựng Viện Bảo tàng Thuyền nhân, theo như tôi tìm hiểu. Tuy nhiên tên gọi của Liên Hội Canada phải không được có hai chữ “thuyền nhân”, càng không thể có hai chữ hay bốn chữ “tỵ nạn, tỵ nạn cộng sản”; trái lại trên danh nghĩa, Liên Hội Canada phục vụ mọi người Việt, bất chấp xuất xứ, gốc nguồn: người Việt tỵ nạn, thuyền nhân, phi nhân, bộ nhân, đoàn tụ gia đình, người Việt di dân và cả người Việt xuất phát từ chế độ cộng sản. Vì ở xa nên tôi không rõ mỗi lần sinh hoạt cộng đồng Liên Hội Người Việt Canada có treo quốc kỳ và có hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa hay không. Tất nhiên khi các anh chị em sang Đức và tập họp chung với chúng tôi thì họ luôn luôn đứng dưới bóng quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ và họ cũng cùng chúng tôi đồng ca bài Tiếng gọi công dân.

Vấn đề cụ thể đặt ra cho Cộng đồng X đang tu chỉnh bổ túc Nội quy để được hưởng qui chế non profit organisation là: khi thay thế tên gọi “Cộng đồng Việt Nam chống cộng” bằng tên gọi mới “Cộng đồng Việt Nam không cộng sản” thì Cộng đồng X sẽ thu thập được bao nhiêu hiện kim, sẽ chiết giảm được bao nhiêu tiền thuế, sẽ nhận được bao nhiêu tiền tài trợ từ phía chính quyền hay từ những tổ chức khác. Nói nôm na, khi đổi tên như vậy, khi tự mình xoá bỏ căn cước bản thân như vậy, khi bán mình như vậy thì Cộng đồng X sẽ thu được bao nhiêu tiền? Tôi tin rằng những người hữu trách đã nghĩ đến khía cạnh này và tôi cũng tin rằng quý vị sẽ có lời giải đáp thích đáng.

Một số người kêu gọi tẩy chay cá nhân giữ vai trò chính trong vụ gây xung khắc trong Cộng đồng X. Tuy nhiên tôi tin rằng quý vị ghi tên, ký tên, đứng tên tẩy chay nhân vật A sẽ không ly khai khỏi Cộng đồng vì Cộng đồng là của quý vị và là của quý vị từ gần ba mươi năm nay rồi.

Chuyện rồi ra sẽ đâu vào đó. Cộng dồng X vẫn sẽ giữ nguyên tên gọi “Cộng đồng Việt Nam chống cộng”, bản thân kẻ viết bài này tin tưởng như thế và rất mong mình sẽ không tin tưởng sai lầm.

Trần Văn Tích
29/09/2017

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Những bài liên hệ

Hoàng Cơ Định, Anh là ai?
Tri ân khách tri âm
Đừng hỏi Trời, Hãy hỏi chính mình
Thư phản hồi của Tác giả Trần Thị Tụ cho bức thư của Nan
Tại sao tôi viết tiếp về nhóm Trần Kiều Ngọc
Cộng đồng không cộng sản
Thưa chung
Việt Tân-Định và LS Trần Kiều Ngọc
Thư cuối gởi Cô Chú Bác của con
Về nhà văn Phan Nhật Nam
Về Luật sư TRẦN KIỀU NGỌC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chiều Thu trên Biển Hồ Hallstätter,
thuộc tỉnh
Salzkammergut, nước Áo, Âu châu.
Hồ nằm trên tọa độ 47°34′43″N 13°39′38″E.
Mặt nước hồ rộng khoảng 8.55km², sâu 125m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Mùa Thu Áo Quốc.. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by ddcb chuyển

 

Đăng ngày Chúa Nhật, October 1, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang