Bắc đẩu tinh

GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
THƯ MỜI
Tham dự buổi Ra Mắt Sách

The Lotus and the Storm
Tác giả: Cao Phương Lan
Chúa Nhật 25 tháng 10, 2015; Từ 2:00chiều - 5:00chiều
Địa chỉ: Jewish Community Center
8900 Little River Turnpike, Fairfax, Virginia 22031


Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Kính mời:

Quý Niên trưởng,
Quý ACE GĐMĐVN khắp muôn phương.

Gia Đình Mũ Đỏ Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận xin được hân hạnh chuyển tiếp Thư mời của Ban tổ chức hội Trưng Vương HTĐ phổ biến về việc tổ chức buổi Ra mắt Sách The Lotus and The Storm của tác giả Cao Phương Lan.

Kính thưa Quý vị,

Tác giả Cao Phương Lan là Hậu duệ của Binh chủng Nhảy Dù QLVNCH, bà là ái nữ của cố Mũ Đỏ Cao Văn Viên; theo quân sử SĐND/QLVNCH thì MĐ Cao Văn Viên là cựu Tư Lệnh Lữ Đoàn Nhảy Dù (vào thời kỳ đó chưa có SĐND), sau khi rời LĐND, MĐ Cao Văn Viên tiếp tục giữ các chức vụ trong QLVNCH, và chức vụ cuối cùng trong đời binh nghiệp của ông là Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH (1965-1975).  Bấm vào đây để Xem bộ Quân sử SĐND/QLVNCH.

Tác giả Cao Phương Lan hiện là Giáo sư Trường Luật tại Hoa Kỳ. Kính mời quý vị ghé thăm trang điện tử Cao Phương Lan.

Sự hiện diện đông đảo của quý ACE GĐMĐVN từ khắp muôn phương tại buổi Ra Mắt Sách này là niềm hãnh diện cho Ban tổ chức buổi Ra Mắt Sách và tác giả nói riêng, và cho GĐMĐVN nói chung; và hơn bao giờ hết, thể hiện được sự gắn bó chặt chẽ giữa các thế hệ của Binh Chủng Nhảy Dù QLVNCH khắp năm châu.

NHẢY DÙ CỐ GẮNG.

 

Kính mời
Chi hội trưởng GĐMĐ/HTĐ & Phụ cận

 

Mũ Đỏ Lý Thanh Phi

 

BKT ghi chú: vì số ghế trong hội trường có giới hạn, xin Quý vị đọc kỹ Bích chương phía dưới để ghi danh giữ chỗ với Ban Tổ Chức trước ngày 25 tháng 10, 2015 trong tinh thần đến trước-xí trước (first come-first served). --BKT.

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

PHỤ LỤC -  Bích chương của BTC Trưng Vương phát hành

 

Trang điện tử của tác giả Cao Phương Lan...

 

Ban Tổ chức: Gia Đình Trưng Vương vùng Hoa Thịnh Đốn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu SĐND QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Nhất Hùng chuyển
https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/GIAINHTRUNGVUONGHOATHINHONTOCHUCRAMATSACHTHELOTUSANDTHESTORMCUACAOPHUONGLAN?feat=email

 

Đăng ngày Thứ Hai, October 12, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang